< Vorige pagina
Belle van Zuylen
Rebels en beminnelijk
Brieven van Belle van Zuylen - Madame de Charrière aan Constant D'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en anderen 1760 - 1805
Privé-domein Nr. 18

Jaar van uitgave: 1971   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 7 keer aangeboden
Vertaling: Simone Dubois   Vraag: niet gevraagd
Voorwoord: Simone Dubois   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Belle van Zuylen is voor mij een van de boeiendste vrouwen uit de historie" schreef jacques den Haan in Het Parool.

Adriaan van der Veen liet in de NRC weten: 'Belle van Zuylen is een van die zeldzame vrouwen uit de geschiedenis op wie een lezer van haar werk, vooral van haar bewaard gebleven brieven, verliefd zou kunnen worden. Zij is alle genegenheid, verliefde bewondering, zoals Benjamin Constant haar eens schonk, ten volle waard, ook voor wie haar nu bekijkt en haar leven door de afstand van de tijd volgt.'

Belle van Zuylen, een onzer grootste schrijfsters uit de achttiende eeuw die, omdat ze in het Frans schreef, in Nederland zolang onbekend is gebleven, schreef brieven over de meest uiteenlopende onderwerpen, waarin zij als tegendraads, speels en ironisch naar voren komt.

Voor velen was zij een rebel, een tussen adel en revolutie instaande aristocrate van de geest, die hand- en spandiensten verrichtte voor de revolutionairen en zich op alle mogelijke manieren compromitteerde tegenover het establishment.

Rebels dus, maar: beminnelijk! Louis Paul Boon verklaarde onlangs in een interview in De Tijd dat hij vrijwel nooit meer boeken las maar dat de brieven van Belle van Zuylen tot de mooiste verrassingen behoorde die hij de laatste jaren onder ogen heeft gehad. Simone Dubois heeft in Rebels en beminnelijk nu een keus gemaakt uit Belles brieven.

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat