< Vorige pagina
Daničle Sallenave
Gepasseerd station
Teloorgang van een utopie 1990 - 1991
Privé-domein Nr. 209

Jaar van uitgave: 1996   Recensies: 2 recensies
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 2 keer aangeboden
Vertaling: Rosalie Siblesz   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Enkele passages uit het boek kunt u hier lezen.

Tekst achterplat:

Op 1 januari 1990, terwijl ze op het punt staat naar Praag te vertrekken , begint Daničle Sallenave te schrijven aan iets wat zal uitgroeien tot een fascinerend dagboek. De Berlijnse Muur is gevallen en de ontmanteling van het communisme in de Sovjet-Unie is nog slechts een kwestie van tijd. In haar dagboek doet Sallenave verslag van haar bevindingen en overpeinzingen tijdens de reizen die ze maakt door vrijwel alle communistische landen die de wind der verandering beroert.

Sallenave verdonkeremaant haar vroegere engagement niet. Ook zij geloofde in de rode utopie. Maar wat ze op haar reis door Oost-Europa voor haar ogen ziet gebeuren, is een ommekeer die, in weerwil van alle euforie, gepaard gaat met ellende. De verdwijning van de Sovjet-Unie is volgens Sallenave meer dan het einde van een totalitair regime: 'Het betekent dat het tijd is voor een volledige herwaardering van deze eeuw, en van de eeuw die eraan voorafging, van onze jeugd en van ons engagement, tijd om zorgvuldig na te denken over het lot van onze samenlevingen [ ... ] om allen die geloofden dat het communisme een stralende toekomst voor de mensheid betekende, vol droefheid te herdenken.'

Gepasseerd station is het ooggetuigenverslag van een culminatiepunt in de geschiedenis van deze eeuw. Een aangrijpend boek waarin van triomfalisme over het afscheid van een tijdperk weinig te bespeuren valt.

Daničle Sallenave won in 1980 de prestigieuze Prix Renaudot en geldt als een van de vooraanstaande schrijfsters in Frankrijk. De Arbeiderspers publiceerde eerder twee romans van haar: Adieu (1990) en Schijnleven (1992).

*Dit boek is een met grote intuďtie en een diep historisch besef geschreven inventaris van de teloorgang van een utopie. Eén die zonder dat wij het werkelijk beseften al jaren morsdood was. - Florence Noiville in Le Monde

Recensie(s):

Op zoek naar een nieuw Europa; Een collage van reizen en dromen
NRC Handelsblad, 18 oktober 1996 Danièle Sallenave: Gepasseerd station, Teloorgang van een utopie.Vertaald uit het Frans door Rosalie... Lees verder...

Nelleke van Maaren - 16-3-2007geen waardering bekend

Een jungle van gemene streken Daničle Sallenave inspecteert het morele verval van Oost-Europa
DE VOLKSKRANT, KUNST & CULTUUR, 13 SEPTEMBER 1996 (PAGINA 25) De ineenstorting van het communisme heeft in Frankrijk een andere weerklank... Lees verder...

Melchior de Wolff - 16-3-2007geen waardering bekend

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat