< Vorige pagina
J.J. Peereboom
Ik ben niets veranderd
Journalen
Privé-domein Nr. 45

Jaar van uitgave: 1978   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 4 keer aangeboden
Vertaling:   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

J.J. Peereboom is anglicist aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verwierf bekendheid met boekbesprekingen en artikelen in NRC Handelsblad, Hollands Maandblad en Litterair Paspoort. Als goed dagboekschrijver noteert hij niet wat er zich aan belangwekkende gebeurtenissen in de wereld afspeelt.

Hij laat geen stoeten vips voorbijtrekken en concentreert zich evenmin op de anekdotentrommel. Er staat vrij veel vertrouwelijks in de journalen die geschreven zijn van 1958 tot 1971 in Cortona, Londen - waar zijn stukken over gebeurtenissen op literair gebied sterk de aandacht trokken -, Chelsea, Hampstead, de Ardèche, Laren en Amsterdam.

De eerste indruk van de lezer kan wel zijn dat het in zijn notities vooral om de ironie en de reserve gaat; een goede verstaander weet al gauw beter.

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat