< Vorige pagina
Lidija Tsjoekovskaja
Ontmoetingen met Anna Achmatova
1938 - 1962
Privé-domein Nr. 82

Jaar van uitgave: 1982   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 1 keer aangeboden
Vertaling: Kristien Warmenhoven   Vraag: 1 keer gevraagd
Nawoord: Joseph Brodsky   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

De door Lidija Tsjoekovskaja opgetekende Ontmoetingen met Anna Achmatova omspannen bijna een kwart eeuw en beginnen aan het einde van 1938, wanneer het tijdperk van de grote zuiveringen op zijn hoogtepunt is.

Lidija Tsjoekovskaja bezoekt Anna Achmatova de eerste keer om raad: zij hoopt haar man nog uit de gevangenis te kunnen krijgen, niet wetende dat hij al gefusilleerd is. Dit gezamenlijke lot - de man en de zoon van Achmatova waren gearresteerd - schept een band tussen beide vrouwen die uitgroeit tot een hechte vriendschap.

Tsjoekovskaja geeft een becommentarieerd verslag van gesprekken uit de jaren dat op het vrije woord de doodstraf stond. De lezer volgt van nabij de persoonlijke drama's van schrijvers als Achmatova en Tsvetajeva. Joseph Brodsky schreef voor deze uitgave een nawoord. Hij was de laatste jaren voor Achmatova's dood nauw met haar bevriend. In 1972, emigreerde hij onvrijwillig naar Amerika.

*Velen hadden - en hebben ook nu - grote bewondering en waardering voor haar, vooral ook, omdat ze, ondanks alles, in haar werk en persoon steeds blijk heeft gegeven van menselijkheid en onkreukbaarheid.-Nadja Louwerse in de Volkskrant
*Anna Achmatova was van een ontzaglijke waardigheid.-IsaiahBerlin

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat