< Vorige pagina
Annie Salomons
Herinneringen uit de oude tijd
Aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend
Privé-domein Nr. 99

Jaar van uitgave: 1984   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 2 keer aangeboden
Vertaling:   Vraag: niet gevraagd
Nawoord: Harry G.M. Prick   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Herinneringen uit de oude tijd bevat de herinneringen van Annie Salomons aan de 'schrijvers die ik heb gekend'. Oorspronkelijk verschenen in Maatstaf, later in verschillende zeer succesrijke boekjes uitgegeven, zijn deze herinneringen nu voor het eerst in n deel bijeengebracht, bezorgd en geannoteerd door Harry G. M. Prick.

Tot de schrijvers die Annie Salomons persoonlijk heeft gekend en in dit boek zo levendig beschrijft, behoren onder meer Hlne Swarth, Willem Kloos, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Louis Couperus, Marcellus Emants en Carry van Bruggen.

* Het bijzondere van dit charmante boek ligt in het dubbele vermogen van de schrijfster om ten eerste figuren als Boutens, Couperus, Leopold en al die anderen z levens-echt te typeren dat wij ze horen en zien, en ten tweede dit te doen met precies dat vleugje kritische ironie dat ons ontheft van de verplichting voortdurend krom te staan van obligate bewondering. - Garmt Stuiveling
* Annie Salomons is als literaire figuur nooit zo goed tot haar recht gekomen als in deze Herinneringen, omdat zij hier geheel op haar eigen toonhoogte spreekt. Deze Herinneringen zijn zo sympathiek, omdat zij zonder krampachtigheid zijn.--H.A. Gomperts
* Men kan van haar herinneringen genieten, k wanneer men van hen, die zij zich herinnert, weinig of niets afweet. Maar, natuurlijk, wanneer men met het werk van de kunstenaar waar zij van verhaalt vertrouwd is, krijgt dit boek pas gelegenheid zijn volle werking op ons uit te oefenen. -J. Greshoff

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat