< Vorige pagina
Eugène Delacroix
Ik heb het niet over middelmatige mensen
Dagboeken en brieven
Privé-domein Nr. 263

Jaar van uitgave: 2007   Recensies: 2 recensies
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: Joop van Helmond   Vraag: niet gevraagd
Nawoord: Joop van Helmond   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Enkele passages uit het boek kunt u hier lezen.

Tekst achterplat:

Er bestaan niet veel schildersdagboeken. Dat het dagboek van de schilder Eugène Delacroix een uniek en fascinerend document is lijdt geen twijfel. Het toont de ontwikkeling van zijn schilderwerk dat, hogelijk geprezen door Baudelaire, een schakel vormt tussen romantiek en impressionisme, en weerspiegelt het tijdsgewricht tussen de Franse Revolutie en de industriële revolutie. De fascinatie van Delacroix met de nieuwe techniek komt er uitgebreid in aan de orde.
We leren de schilder goed kennen, zijn zwakheden en zijn onverzettelijkheid, de hoogte- en dieptepunten in zijn persoonlijke en artistieke leven. Het dagboek, dat is samengesteld uit aantekeningen, ingevingen, reisverslagen, ontmoetingen, beschouwingen en zelfs de aanzet tot een lexicon van de kunst bevat, kan onmogelijk los gezien worden van het omvangrijke werk van deze schilder die een onuitwisbare plek inneemt in de geschiedenis van de kunst. Het is een bijproduct van zijn leven en werk en dankt zijn unieke karakter aan het feit dat het voor de kunstenaar en de mens die het bijhield, een laboratorium was voor de ontdekking van zichzelf.

Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798-1863), schilder, lithograaf en etser, heeft grote invloed gehad op de impressionisten. Hij ontwikkelde zich gaandeweg tot leider van de romantische school. Zijn dagboek verscheen in 1932 in drie delen, zijn brieven in 1937-1938 in vijf delen.

Recensie(s):

De smart is niet spraakzaam
Brieven en dagboekfragmenten van schilder-schrijver Eugène Delacroix (1798-1863) Hij was een dubbeltalent, een romantische schilder die... Lees verder...

Marianne Vermeijden - 18-12-2007geen waardering bekend

Alleen voor mijzelf geschreven
**** Ik heb het niet over middelmatige mensen - dagboeken en brieven Eugène Delacroix Vertaald uit het Frans door Joop van... Lees verder...

Paul Depondt - 29-9-2007waardering: 4 uit 5

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat