< Vorige pagina
J. Slauerhoff
Een varend eiland
brieven
Privé-domein Nr. 288

Jaar van uitgave: 2016   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling:   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Voortgedreven door een rusteloze inborst reisde de dichter-scheeps­arts J. Slauerhoff de hele wereld over. Uit verre havens verstuurde hij brieven aan studievrienden, geliefden, literaire vrienden en vriendin­nen, uitgevers, collega-artsen en familieleden. Slauerhoff was geen causeur die er eens rustig voor ging zitten, maar kwam meteen tot de kern. Daarom krijgen deze brieven vol sarcasme, zelfspot en roman­tisch fernweh een urgentie die de lezer soms naar de keel grijpt.Hein Aalders presenteert met Een varend eiland de eerste rijke bloem­lezing uit de brieven van Slauerhoff. De selectie omspant heel zijn werkzame leven, vanaf zijn studententijd tot zijn sterfbed achttien jaar later. Tezamen lezen de brieven als een autobiografie.J. Slauerhoff (1898-1936) verwierf faam met romans als Het verboden rijk en Het leven op aarde en dichtbundels als Archipel, Eldorado, Solea­res en Een eerlijk zeemansgraf. Zijn verzamelde werk wordt uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.Hein Aalders is hoofdredacteur van De Parelduiker. Hij promoveerde in 2005 op de poëzieopvattingen van J. Slauerhoff en stelde in 2006 een bloemlezing uit diens poëzie samen. Eerder maakte hij voor Pri­vé-domein een keuze uit de brieven van Heere Heeresma (Bleib ge­sun& , 2015)."Slauerhoff is vóór alles Slauerhoff, mengsel van zakelijke, soms cy­nische directheid en uiterst gevoelige woordplastiek. — Menno ter Braak*Slauerhoffs brieven behoren tot de allersterkste van de Nederland­se letteren. — Kees Fens


Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat