< Vorige pagina
Colette
De eerste keer dat ik mijn hoed verloor
Privé-domein Nr. 291

Jaar van uitgave: 2017   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling:   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Door de volstrekt originele benadering van haar onderwerpen en haar


beeldende, zinnelijke stijl is het werk van Colette tijdloos. Haar lite-


raire status is in Frankrijk onbetwist, ze kreeg als eerste vrouw in


Frankrijk een staatsbegrafenis.


De teksten die in dit deel van Privé-domein zijn samengebracht - over


haar jeugd in een non-conformistisch gezin in een Frans plattelands-


dorpje, haar liefdesleven, de Grote Oorlog, de relatie met haar moe-


der en de vele plekken die van betekenis zijn geweest in haar leven, met


name de Provence en Parijs - vormen samen een rijk zelfportret. Een


aanzienlijk deel van deze gebundelde teksten is nooit eerder in boek-


vorm verschenen.


 


Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) is een van de meest gelezen


en geprezen Franse schrijfsters. Ze was een veelzijdige persoonlijk-


heid en manifesteerde zich niet alleen met een omvangrijk en geva-


rieerd literair oeuvre, maar ook als journaliste, actrice, pantomime-


speelster en als minnares met onconventionele ideeën over de liefde.


 


Samensteller en vertaler Kiki Coumans vertaalde onder meer werk


van Boris Vian, Marguerite Duras en Yves Bonnefoy. Ze ontving het


Elly Jaffé Stipendium voor veelbelovende vertalers uit het Frans.


 


* Colette is de enige grote vrouwelijke schrijver van Frankrijk. En dan


bedoel ik een écht groot schrijver. - Simone de Beauvoir


* Ik sta versteld van de extreme behendigheid, het inzicht en de schoon-


heid van Colette. Niemand in Engeland kan zo schrijven. - Virginia


Woolf


* Colette laat zichzelf ten voeten uit zien, als een mens die mateloos


kon genieten van de natuur, vriendschap en schoonheid; die intellec-


tueel en creatief aan haar bestaan gestalte gaf. - Hella Haasse


*Jonglerend met beeldspraak en alle registers van de taal geeft Colette


zich eindelijk bloot. - Erwin Mortier


 


Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat