< Vorige pagina
Anna Enquist
Een tuin in de winter
Privé-domein Nr. 294

Jaar van uitgave: 2017   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling:   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Begin jaren negentig ontmoetten Anna Enquist en Gerrit Kouwenaar


elkaar op Poetry International in Rotterdam. Enquist was kort daar-


voor als dichter gedebuteerd met de bundel Soldatenliederen, die tot


enthousiasme van Kouwenaar op het festival bekroond werd met de


C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut. Kouwenaar had net


een geur van verbrande veren gepubliceerd en werd met Lucebert aller-


wegen beschouwd als de belangrijkste levende Nederlandse dichter.


De ontmoeting betekende vriendschap op het eerste gezicht en mar-


keerde het begin van een langdurige omgang die zijn beslag kreeg


in jaarlijkse bezoeken aan Kouwenaars huis in Zuid-Frankrijk, geza-


menlijke literaire excursies in het buitenland, geregelde ontmoetin-


gen in Amsterdam. Een tuin in de winter is het verhaal van die dich-


tersvriendschap: een aangrijpend boek der herinneringen, waarin An-


na Enquist behalve over Gerrit Kouwenaar (1923 -2014) terloops ook


veel over zichzelf, haar (poëzie)opvattingen en hebbelijkheden ver-


telt.


 


Anna Enquist (1945), psychoanalytica en klassiek geschoold pianiste,


is een van de geliefdste dichters en romanschrijvers in de Nederland


-se letteren. Haar werk is meermaals bekroond en wordt in vele talen


vertaald. Haar laatste roman is Kwartet (2014), haar laatste dichtbun-


del Hoor de stad (2015).


Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat