< Vorige pagina
Astolphe Marquis de Custine
Brieven uit Rusland
Privé-domein Nr. 48

Jaar van uitgave: 1978   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: C. Misset & A. van der Niet   Vraag: niet gevraagd
Voorwoord: Karel van het Reve   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

In 1843 verscheen in Frankrijk een omvangrijk verslag van een reis van twee maanden door Rusland: La Russie en 1839. De schrijver ervan, Astolphe Marquis de Custine, had er een doorslaand succes mee. Het uit vier delen van elk vierhonderd pagina's bestaande werk kon binnen enkele jaren vijf maal worden herdrukt.

In Rusland kon het boek niet verschijnen want het werd van stond af aan als een schandelijk anti-Russisch schendstuk beschouwd, waartegen dan ook binnen enkele jaren door het tsaristische bewind ge´nspireerde contra-pamfletten werden gepubliceerd. Pas in 1930 kwam er een Russische vertaling, maar die is nergens meer te vinden. Natuurlijk stonden er in het boek van Custine, die geen slavist was, geen Ruslandkenner en die het land slechts twee maanden bezocht, onnauwkeurigheden. Maar waar het om gaat formuleerde hij zelf in een antwoord-bij-voorbaat: 'Ik heb slecht gekeken, maar goed gezien.'

Van het Reve wijst voortdurend op de frappante actualiteit van Custine's opmerkingen, rede ook waarom de Rusland-kenner George Kennan het boek van Custine 'een voortreffelijk boek over het Rusland van Stalin en geen slecht boek over het Rusland van Kosygin en Breznjev' heeft genoemd.

* Custine is een onder-genre als genie, een genie waarvan het dandy´sme haakt naar het ideaal der veronachtzaming. Zijn romantisch vuur, zijn openhartige spot, zijn absolute en nonchalante persoonlijkheid zijn niet acceptabel voor de gevoelens van de grote meute en deze unieke schrijver had dan ook alle tegenstroom die ook alle tegenstroom die zo'n talent verdiende. - Baudelaire

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat