< Vorige pagina
Lou Andreas Salomé
Terugblik op mijn leven
Hoofdlijnen van enkele persoonlijke herinneringen
Privé-domein Nr. 57

Jaar van uitgave: 1979   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: Thomas Graftdijk   Vraag: 2 keer gevraagd
Nawoord: Hanneke Wijgh   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

De in 1937 op zesenzeventigjarige leeftijd overleden schrijfster Lou Andreas-Salomé is in Duitsland opnieuw sterk in de belangstelling gekomen. Haar memoires vormen een curieus autobiografisch geschrift dat een zeldzaam vrouwenleven verheldert en een boeiend panorama geeft van een heel tijdperk.

Een tijdperk waaraan in de eerste plaats de namen verbonden zijn van de grote minnaars van Lou: van Friedrich Nietzsche, de wijsgeer met de moker die tweemaal vergeefs naar haar hand dong, en van Rainer Maria Rilke, de dichter die als eenentwintigjarige door de vijftien jaar oudere Lou in zowel erotische als platonische ketenen werd geslagen. Lou Salomé's omgang met mannen is tot een legende geworden waarin zij wordt afgeschilderd als een verslindster van bij voorkeur beroemde mannen.

Zij was de dochter van een Russische generaal. Een deel van haar jeugd bracht ze door in St-Petersburg, waarvan ze sfeer en karakter in de herinneringen in scherpe beelden oproept. Ze studeerde filosofie en godsdienstgeschiedenis in Zürich. Op eenentwintigjarige leeftijd ontmoet ze de zestien jaar oudere Nietzsche. De uiteindelijk mislukkende romance tussen deze twee is al vele malen beschreven, gemythologiseerd, en verfilmd.

Zij heeft een waardevol boek over Nietzsche geschreven, en ook studies over Freud, Rilke en lbsen gepubliceerd.

*Ze heeft de scherpzinnigheid van een arend, de moed van een leeuw, en desalniettemin is ze een vrouwelijk wezen. Het is verbazingwekkend hoe volkomen zij is ingesteld op mijn wijze van denken en zien. - Friedrich Nietzsche
*Toch is haar boek met herinneringen een van de belangrijke documenten over een compleet tijdperk in de cultuurgeschiedenis en behoort wat ze over Nietzsche, Rilke en Freud schreef tot het onmisbare authentieke materiaal dat we over hen bezitten.- François Guéry in La Quinzaine littéraire

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat