< Vorige pagina
Edmond en Jules de Goncourt
Dagboek
Privé-domein Nr. 117

Jaar van uitgave: 1985   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 8 keer aangeboden
Vertaling: Leo van Maris   Vraag: niet gevraagd
Nawoord: Leo van Maris   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Het dagboek dat de gebroeders Edmond en Jules de Goncourt in 1851 begonnen zijn, bevat een schat aan gegevens over het Parijse literaire leven. Meer dan vijfendertig jaar is het in het diepste geheim bijgehouden. Niemand heeft ooit vermoed dat de gebroeders na hun bezoeken, diners of salonbijeenkomsten een vaak zo genadeloos verslag neerschreven van alles wat ze hadden gehoord en gezien.

Vele grootheden zoals Sainte-Beuve, Gautier, Flaubert en Zola passeren de revue. Maar tal van mindere personages uit de wereld van kunst, politiek en wetenschap zijn eveneens in het dagboek geportretteerd. Ook over hun eigen gevoelens en ideeën lichten de Goncourts ons uitvoerig in. Zij streven in ieder opzicht naar absolute eerlijkheid.

Toen Edmond vanaf 1887 een keuze uit zijn dagboek begon te publiceren, ontstond er grote onrust en is verschillende keren geprobeerd verdere verschijning te voorkomen. Het complete dagboek mocht, volgens testamentaire beschikking, pas twintig jaar na de dood van Edmond worden uitgegeven. Maar in 1916 bleek een volledige uitgave onmogelijk: er waren nog te veel mensen in leven. Het heeft tot 1956 geduurd voordat het complete dagboek kon verschijnen.

De Goncourts hebben het dagboek als hun meest belangrijke werk beschouwd, belangrijker dan hun romans of hun historische studies. Zij hebben daarin méér dan gelijk gekregen: hun Journal heeft zich een plaats veroverd als een van de belangrijkste dagboeken van de wereldliteratuur, een tijdsdocument zonder weerga. Voor het eerst is een representatieve keuze uit het dagboek in het Nederlands vertaald.

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat