< Vorige pagina
Hector Berlioz
Mijn leven
Deel I 1803 - 1834
Privé-domein Nr. 127

Jaar van uitgave: 1987   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: W. Scheltens   Vraag: 2 keer gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

'Mijn leven is een roman die mezelf buitengewoon interesseert,' schreef Hector Berlioz (1803-1869). Berlioz was een van de eerste componisten die zijn ideeën niet alleen in muziek wilde uitdrukken maar ook in geschreven memoires. Zijn goeddeels aan muziek gewijde leven verliep stormachtig.

Zijn muziekcarričre was er een van vallen en opstaan, geringe rijkdom en veel armoede. Berlioz heeft veel gereisd en liefgehad, - we vinden er in Mijn leven de neerslag van. Maar natuurlijk is dit boek voor alles het relaas van zijn muzikale loopbaan. Hoe zat het muzikale wereldje toen in elkaar? Wie trokken er aan welke touwtjes?

Berlioz' herinneringen brengen de hele muzikale wereld van de Romantiek in kaart met portretten van Gluck, Spontini, Beethoven, Rossini, Weber, Mendelssohn, Cherubini en Wagner. Maar ook van schrijvers als Hugo, Dumas, Heine, Balzac, Lamennais en anderen. Alleen al daarom verdient Mijn leven een plaats in de klassieke memoriaalliteratuur. Dit eerste deel omvat de periode 1803-1834.

*Er zit grote stuw- en stootkracht in het boek en die zijn door de tand des tijds niet in het minst aangetast. Het boek is het zelfportret van het romantische genie met zijn onwankelbare en hartstochtelijke nieuwe overtuigingen en verworvenheden. Geen enkele lezer kan onbewogen blijven bij deze verhelderende trefkracht. Het is en blijft fascinerend proza met een puntigheid die de meeste bellettrie uit Berlioz' tijd met verbluffend gemak achter zich laat. - Ernest Newman
*Deze grote, ooit zo miskende kunstenaar worstelde waarlijk heroďsch tegen de stroom van zijn tijd in. Zijn lot was vaak bitter maar voor de les van zijn schitterend beschreven lotgevallen moeten we hem dankbaar zijn. - George Sand

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat