< Vorige pagina
Marie Wassiltchikoff
Berlijns dagboek 1940 - 1945
Privé-domein Nr. 148

Jaar van uitgave: 1988   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: Tinke Davids   Vraag: 4 keer gevraagd
Voorwoord: George Wassiltchikoff   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

Marie Wassiltchikoff werd in januari 1917 in Petersburg geboren. Haar ouders, vorst Illarion en vorstin Lydia Wassiltchikoff, verlieten Rusland in het voorjaar van 1919 en Marie groeide op als vluchtelinge, eerst in Duitsland, later in Frankrijk en ten slotte in Litouwen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in september 1939, bevond zij zich met haar zuster in Duitsland. Hoewel ze geen Duits staatsburger was, vond Marie, door het gebrek aan mensen die hun talen kenden, al gauw werk, eerst bij de radio en vervolgens bij de afdeling voorlichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werkte ze samen met een harde kern van tegenstanders van het nazi-bewind, die actief betrokken zou raken bij wat als 'de samenzwering van de 2oste juli' de geschiedenis zou ingaan.

De beschrijving van dag tot dag, van uur tot uur bijna, die zij geeft van de mislukte poging van graaf Von Stauffenberg om Hitler te doden, en van het schrikbewind daarna (waarbij verscheidene van haar beste vrienden zouden omkomen) is voorzover bekend het enige ooggetuigenverslag in dagboekvorm. Nadat ze eindelijk de puinhopen van het platgebombardeerde Berlijn had kunnen ontvluchten, zou ze de laatste oorlogsmaanden in Wenen doorbrengen, waar ze, terwijl om haar heen opnieuw geallieerde bommen vielen, als verpleegster in een hospitaal werkte.

* Het beste ooggetuigenverslag dat we hebben van het bombardement van Berlijn, het werpt tevens nieuw licht op het complot tegen Hitler. - New York Times Book Review
* Dit dagboek behoort tot de meest fascinerende van deze eeuw. Wie enig inzicht wil krijgen in het bizarre, soms absurde leven in de hoogste kringen in Berlijn en Wenen tijdens de hevige bombardementen moet het lezen. - Hans Warren in De Tijd

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat