< Vorige pagina
Franz Kafka/Max Brod
Een vriendschap in brieven
Privé-domein Nr. 187

Jaar van uitgave: 1993   Recensies: 2 recensies
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 2 keer aangeboden
Vertaling: Willem van Toorn   Vraag: niet gevraagd
Voorwoord: Malcolm Pasley   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Enkele passages uit het boek kunt u hier lezen.

Tekst achterplat:

Van 1904 tot de zomer van 1924, het jaar van Kafka's dood, correspondeerden zij met elkaar, Max Brod en Franz Kafka.

Kafka is zonder twijfel de meest intrigerende en raadselachtige schrijver in de wereldliteratuur. Zijn werk kan met dat van niemand anders vergeleken worden. Het is daarom des te schrikwekkender dat de kern van dat werk en van die persoon bijna voor ons verloren was gegaan als Max Brod de wens van zijn vriend had opgevolgd. Kafka had hem namelijk min of meer bevolen al zijn ongepubliceerde werk tijdens zijn leven nog te verbranden. Dat heeft Brod gelukkig niet gedaan, hij bemoeide zich zelfs aanzienlijk met de redactie en uitgave van Kafka's belangrijkste werken.

Voor deze uitgave van de briefwisseling tussen belde auteurs bracht Kafka-kenner Pasley hun complete correspondentie bijeen en maakt duidelijk hoe nauw de geestelijke en literaire ontwikkeling van deze twee briefschrijvers vervlochten was met de dramatische gebeurtenissen van hun tijd.

Brods brieven zijn warm, direct, en persoonlijk. Voortdurend spreekt hij zijn vriend moed in en hij staat hem in alles bij. Dat doet hij niet zozeer omdat hij in Kafka een groot schrijver vermoedt, maar vooral omdat Kafka de meest unieke mens in zijn leven is. Kafka op zijn beurt is absoluut een meester in het schrijven van brieven. Alles wat hij waarneemt weet hij moeiteloos om te zetten in indringende beelden, in literaire vorm. Dat maakt zijn brieven nauw aan zijn literaire werk verwant en een uitgave van de complete correspondentie mocht dan ook niet langer in Privé-domein ontbreken.

Max Brod is bovendien de schrijver van de belangrijkste, meest onvervangbare en meest informatieve biografie over Kafka. Dit document, waarin de auteur laat zien dat hij in staat is zonder énige vooringenomenheid het tragische levensverhaal van zijn beste vriend te vertellen, verscheen eveneens bij De Arbeiderspers, in de serie Open Domein.

*Deze briefwisseling is de aangrijpende documentatie van de meest unieke vriendschap uit de wereldliteratuur. - Die Zeit

Recensie(s):

Wat een geluk jou te hebben; De briefwisseling tussen Franz Kafka en Max Brod
NRC Handelsblad, 17 september 1993 Franz Kafka/Max Brod: Een vriendschap in brieven. Red. Malcolm Pasley. Vert. Willem van Toorn. Uitg. De... Lees verder...

Dick Wittenberg - 18-3-2007geen waardering bekend

Franz Kafka/Max Brod, 'Een Vriendschap in Brieven' 'Schrijven is de Beloning voor een Duivelsdienst'
Trouw, 9 september 1993 Franz Kafka/Max Brod, 'Een vriendschap in brieven', red. Malcolm Pasley, vert. Willem van Toorn, uitg. De... Lees verder...

Hans Ester - 18-3-2007geen waardering bekend

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat