< Vorige pagina
George Orwell
Dagboeken
Privé-domein Nr. 277

Jaar van uitgave: 214   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: niet aangeboden
Vertaling: Nelleke van Maaren   Vraag: niet gevraagd
  Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

George Orwell was een verstokt dagboekenschrijver. Deze selectie bestrijkt de volledige ontwikkeling van zijn schrijverschap. We lezen hoe Orwell tijdens de economische crisis van de jaren dertig als dag
loner door Engeland reist, waarbij hij zich manifesteert als een bevlogen sociaal commentator. Hij schrijft over de opkomst van totalitaire regimes en de gebeurtenissen die leidden tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In zijn Oorlogsdagboeken vertelt hij uitgebreid over het krijgsverloop, de bombardementen op Londen en zijn werk voor de propagandadienst van de BBC. De Huishouddagboeken laten een heel andere kant van Orwell zien: een gepassioneerd natuurobservator die het dierenleven in zijn tuin minutieus vastlegt. Hoewel Orwell fel gekant was tegen een biogra?e over hem, laten deze dagboeken zich lezen als een autobiogra?e van zijn leven en opvattingen. Orwell loopt niet te koop met zijn emoties en zijn gevecht tegen tbc die hem vroegtijdig fataal zou worden. Toch komen we in dit boek veel te weten over de man die grote invloed had op het politieke denken van de 20e eeuw en over de context waarin hij zijn literaire
meesterwerken schreef.


George Qrwell (1903-1950) werd geboren in India, studeerde in Eton, en diende tot 1928 bij de Indiase Imperial Police in Birma. In 193 6 vocht hij aan republikeinse kant in de Spaanse Burgeroorlog. Bij De Arbeiderspers verschenen zijn wereldberoemde meesterwerken 1984 en Animal Farm.


Nelleke van Maaren vertaalde o.a. Botho Strauss, Bernhard Schlink, Ted Hughes, Michael Köhlmeier, Zsuzsa Bank, Heimito von Doderer‚ Jonathan Franzen en Sylvia Plath. Haar werk werd bekroond met
de Vertalersprijs van het Nederlands Letterenfonds en de Oostenrijkse Staatsprijs voor literaire vertalingen.


*Hij wordt gezien als het geweten van een generatie die zich in politiek opzicht vaak zand in de ogen liet strooien. - Elsevier

*De zaadjes waaruit beroemde passages zijn voortgekomen. – New Statesman

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat