< Vorige pagina
Gustave Flaubert
De kluizenaar en zijn muze
Brieven aan Louise Colet
Privé-domein Nr. 93

Jaar van uitgave: 1983   Recensies: niet aanwezig
Uitgever: De Arbeiderspers   Aanbod: 2 keer aangeboden
Vertaling: Edu Borger   Vraag: niet gevraagd
Voorwoord: Edu Borger   Verkrijgbaarheid:
  Waardering: -

Tekst achterplat:

'Ik ben gebroken, verdoofd, als na een langdurige orgie, ik sterf van verveling. Ik voel mij ongehoord leeg van binnen; ik die kort geleden nog zo kalm was en zo trots op mijn sereniteit en die van de ochtend tot de avond met niet aflatende grimmigheid aan het werk was, ik kan niet meer lezen, niet meer denken en niet meer schrijven. Jouw liefde heeft me somber gemaakt. Ik zie dat je verdrietig bent en ik voorzie dat ik je nog meer verdriet zal bezorgen. Ik wou dat ik je nooit gekend had, om jouwentwil, om mijnentwil ook, en toch laat de gedachte aan jou me niet los. Zij verschaft mij een heerlijke, zoete vreugde. Oh! het was veel beter geweest als wij het bij ons eerste tochtje hadden gelaten.'

De verhouding tussen Flaubert en Louise Colet is van het begin af aan moeizaam geweest. Flaubert mocht nog zo verliefd zijn, een vaste verhouding leidde maar af van zijn werk, verstoorde de rust die hij gevonden meende te hebben. Toch is de verhouding voor hem van groot belang geweest. Louise Colet was schrijfster en had zich als zodanig reeds enige faam verworven op het moment dat Flaubert zijn eerste boek nog moest publiceren. Hij kon zich tegen haar uiten - liefst per brief - over al zijn plannen, zijn hoge verwachtingen van de literatuur, zijn levensfilosofie.

De brieven behoren daardoor tot de meest gevarieerde die Flaubert geschreven heeft. Edu Borger, alom geprezen voor zijn vertaling Haat is een deugd, heeft de brieven aan Colet verzameld en vertaald, aangevuld met fragmenten en dagboeknotities van Colet zelf.

*Jarenlang is de correspondentie van Flaubert de lectuur geweest die op mijn nachtkastje prijkte in plaats van de bijbel. - André Gide
*Ik heb de brieven gelezen en herlezen en aarzel niet ze te houden voor het ware meesterwerk van Flaubert. - Enid Starkie
*Anders dan als een persoonlijke confrontatie met een superieure dwingeland is lezing van zijn brieven niet te beschrijven. - Kees Fens

Recensie(s):

Nog geen recensies aanwezig

Plaats een recensie
Mijn gegevens


Gustave Flaubert,
Haat is een deugd
gekozen tot GOUDEN PRIVÉDOMEINKies het mooiste voorplat