Geschiedenis van de reeks

Lisa Kuitert

Peter Claessens

Martin Ros

Ros & ´t Hart

Interview
Michel van de Waart


Interview Martin Ros
Interview Martin Ros


Interview Peter Claessens
Interview Peter Claessens


In Memoriam Wim Mol

De Geschiedenis van Privé-Domein

Over het ontstaan van Privé-Domein zijn de meningen verdeeld. De strijdvraag gaat om de kwestie wie nu de geestelijk vader van de reeks is: Martin Ros of Johan Veeninga, die in 1966, het beginjaar van Privé-Domein overleed.

Martin Ros herinnert zich de start anders dan Wim Mol, de productiechef. Martin Ros meent dat hij het initiatief heeft genomen om de reeks op te zetten, maar Wim Mol schrijft het idee toe aan Johan Veeninga (zie het artikel van prof. Lisa Kuitert).

In de stukken die hier zijn verzameld zijn beide visies vertegenwoordigd, dus oordeelt u zelf. Eigenlijk vind ik de vraag niet zo interessant. Bovendien, of het nu Ros was of Veeninga, het idee was toch niet origineel want het is ontleend aan een Franse uitgeverij.

Duidelijk is in ieder geval wel dat Johan Veeninga door zijn overlijden in het beginjaar maar een zeer beperkte bijdrage aan de opzet van de reeks heeft kunnen leveren en dat Martin Ros de reeks heeft uitgebouwd tot wat hij is. Niet alleen natuurlijk, want ook o.a. voormalig directeur Theo Sontrop, redacteur Emile Brugman en vormgever Kees Kelfkens hebben hieraan bijgedragen.

Anderen zijn weer na hen gekomen, waaronder Peter Claessens, de oud-redacteur van Privé-Domein, die bij Meulehoff uitgever is geworden en Lex Jansen, de huidige directeur van De Arbeiderspers. Momenteel is Michel van de Waart de redacteur van Privé-Domein.
Vernieuwing

Kees Kelfkens

Pers