RestaurerenVerkrijgbaarheid

Prospectus JapinProspectus Jongstra

Vraag, aanbod, prijs en zeldzaamheid


Aanbod
 
Het ♣ geeft de mate van aanbod aan in het tweedehands circuit. Dit omvat het aanbod in antiquariaten en de Slegte, het aanbod op boekenmarkten en het aanbod via internet (antiqbook, boekwinkeltjes, marktplaats). Over de toekenning van het aantal klavertjes aan een boek kun je van mening verschillen. Mijn inschatting is gebaseerd op ruim twee jaar zeer intensief volgen van het aanbod langs alle bovengenoemde wegen.
 
Doelbewust heb ik de waardering op het aanbod toegespitst en niet op een criterium als de vraag. Het aanbod is veel beter meetbaar dan de vraag en is bovendien een objectiever criterium. Maar het zegt natuurlijk niet alles. Sommige boeken zijn zeer goed verkrijgbaar maar zijn niet erg gewild. Annie Romein-Verschoor is daar het beste voorbeeld van. Bepaalde delen zijn erg gewild bij een wat groter publiek, maar ze zijn moeilijk verkrijgbaar. Boudewijn Büchs Een boekenkast op reis bijvoorbeeld.
 
Sommige boeken zijn slechts bij een klein groepje verzamelaars geliefd omdat ze bijna niet meer te vinden zijn: Benjamin, Berlioz, Bernhard, Brecht, Brouwers, Byron, Craft, De Custine, Douglas, Hamsun, Heine, Hugo, Jünger, Madame de Sévigné, Mahler, Milosz, Morand, Neruda, Palinurus, Svevo, Yeats, Woolf, Zweig, Sartre’s brieven. De oudere delen van Canetti (Wat de mens betreft), Thomas Mann (Dagboek), Céline (Brieven), Singer (Op Zoek) en Nietzsche (Uit mijn leven).
 
Vraag en aanbod worden ook beïnvloed door liefhebbers die zich alleen richten op een bepaald segment van de reeks, bijvoorbeeld alleen op componisten of de Russen. Alle componisten zijn moeilijk te vinden. Ook de meeste Russen worden maar heel weinig aangeboden: Aksakov, Bakoenin, Boecharina, Boelgakov, Chodasevitsj, Dostojevskaja, Gontsjarov, Gorki, Hippius, Nabokov, Pasternak & Freidenberg, Petsjerin, Sjklovski, Sjostakovitsj, Sorokin, Toergenjev, Tolstoj, Tsjechov, Tsjoekovskaja, Tsvetajeva (nr. 73), Wassiltschikov. Deze zijn allemaal zeldzaam tot zeer zeldzaam.
 
Het aanbod heeft natuurlijk te maken met de oplage van de editie en het jaar van uitgave. Delen met kleine oplages (2000) zijn zeldzamer dan delen met grote oplages (10.000 of meer). Oude uitgaven zijn over het algemeen moeilijker te verkrijgen dan recente, hoewel dat voor Privé-Domein soms ook helemaal niet geldt. Een voorbeeld. Hekensabbat (nr. 7) van Sachs uit 1967 is herdrukt en is nog steeds goed verkrijgbaar, terwijl Dagboek van een teleurgesteld man (nr. 210) van Barbellion uit 1997, slechts sporadisch wordt aangeboden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor betrekkelijk recente uitgaven van Brouwers, Saint-Simon, Man Ray, Hölderlin, Pessoa (Mijn droom is van mij), om er enkele te noemen.
 
 
Prijs
 
Bij oude delen is het vaak heel lastig om een 1e druk te vinden die nog in goede staat verkeert. Niet-opengesneden exemplaren zijn natuurlijk nog veel zeldzamer. Heel veel oude boeken zijn sterk vergeeld, slecht opengesneden en/of sterk mishandeld, waardoor ze niet meer gewild zijn bij verzamelaars en niet veel meer waard zijn.
 
De prijsstelling van een deel houdt vanzelfsprekend verband met vraag en aanbod. De betere antiquariaten die goed op de hoogte zijn van de markt, bieden zeldzame delen, en delen waar veel vraag naar is, vaak aan voor een bedrag tussen € 30,- en € 45,-. Soms is er een uitschieter. Zo werd Lord Byrons Brieven en dagboek onlangs aangeboden voor € 60,- en Büchs Een boekenkast op reis voor maar liefst € 125,-. Bij de prijzen valt op dat de antiquariaten in de Randstad duurder zijn dan elders in Nederland. Sowieso kunnen de prijzen sterk variëren. Tim’s herinneringen (nr. 84) van Timmerman wordt bij de duurdere antiquariaten aangeboden voor € 40,- tot € 45,- maar als je geluk hebt staat het soms ook te koop voor € 20,-.
 
Bij de prijsstelling speelt populariteit evenzeer een rol. Voor Boudewijn Büch wordt veel geld gevraagd (en neergeteld), hoewel Een boekenkast op reis (nog)niet eens tot de meest zeldzame delen behoort. De bekendheid van de auteur is natuurlijk van belang. Nietzsche en Canetti zijn bekend en daardoor is er naar hun Privé-Domein delen meer vraag dan naar bijvoorbeeld Bernhard, Erens of Morand. De prijzen liggen dan ook doorgaans hoger terwijl het goed mogelijk is dat er van deze delen meer aanbod is dan van de ‘onbekende’ auteurs.
 
Wat een redelijke of goede vraagprijs is voor een boek, is dus van meerdere factoren afhankelijk. Je moet eigenlijk de markt kennen om de prijs goed te kunnen bepalen. De mate van verkrijgbaarheid geeft in ieder geval een redelijke indicatie voor de prijsstelling, hoewel het duidelijk zal zijn dat daarmee nog lang niet alles is gezegd.
 
Wanneer we uitgaan van de huidige marktprijzen – die zoals gezegd aardig uiteen kunnen lopen – en kijken naar de mate waarin een boek wordt aangeboden, dan kan de volgende prijsstelling als richtlijn dienen (hierbij wordt verondersteld dat het boek in goede staat verkeert):

uiterst zeldzaam € 25,- tot € 50,-
♣♣ zeldzaam € 20,- tot € 35,-
♣♣♣ gering aanbod € 15,- tot € 25,-
♣♣♣♣ regelmatig aanbod € 12,- tot € 22,-
♣♣♣♣♣ goed verkrijgbaar €   8,- tot € 20,-

Andere belangrijke factoren voor de prijsstelling zijn: 1e druk of niet, de staat van het boek, de bekendheid van de auteur, de vraag naar het deel en de omvang van het boek. Vanzelfsprekend stijgt de prijs aanzienlijk zodra het boek niet meer verkrijgbaar is.
 
 
Zeldzaamheid
 
De volgende delen zijn naar mijn overtuiging tamelijk zeldzaam tot zeer zeldzaam:

Nr. 3
Victor Alexandrov
Adder onder adders
Nr. 8
Paul Léautaud
Particulier dagboek 1917–1924
Nr. 11  
Salvador Dali
Mij leven als genie
Nr. 21  
Hermann Hesse
Zinnig eigenzinnig
Nr. 29  
Heinrich Heine
De harzreis
Nr. 31
Elias Canetti
Wat de mens betreft
Nr. 34
Paul Léautaud
Particulier dagboek 1925–1950
Nr. 41     
Knut Hamsun
Langs overwoekerde paden
Nr. 48  
Astolphe Marquis de Custine 
Brieven uit Rusland
Nr. 53  
Samuel Pepys             
Geheim dagboek van een puritein
Nr. 60  
Viktor Sjklovski
Sentimentele reis
Nr. 62  
Albert Helman
Het eind van de kaart
Nr. 63  
Bertolt Brecht
Dagboeken
Nr. 64  
Dmitri Sjostakovitsj
Getuigenis
Nr. 65
Stendhal          
Brieven
Nr. 71  
Friedrich Nietzsche
Uit mijn leven
Nr. 73
Marina Tsvetajeva
Herrineringen en portretten 
Nr. 77  
Czeslaw Milosz
Geboortegrond
Nr. 78  
Joyce & Co
Venitiaanse brieven
Nr. 79
Graham Greene
Een soort leven
Nr. 80
G. Sand /A. de Musset      
Een moeilijke liefde
Nr. 81  
Palinurus
Het rusteloze graf  
Nr. 82   
Lidija Tsjoekovskaja
Ontmoetingen met Anna Achmatova
Nr. 84  
A.E. Timmerman
Tim’s herinneringen
Nr. 86  
Marcellus Emants
Op reis door Zweden
Nr. 88  
L.F. Céline
Brieven aan vriendinnen
Nr. 91
J. Slauerhoff                
Brieven aan Hans Feriz
Nr. 93  
Gustave Flaubert
De kluizenaar en zijn muze
Nr. 94  
Zinaida Hippius
De schittering van woorden
Nr. 97 
Walter Benjamin
Dagboek uit Moskou
Nr. 98  
Sofia Tolstoj
Dagboek
Nr.102
Norman Douglas
Terugblik
Nr.105
Marcel Proust
Brieven 1885-1906
Nr.106 
Victor Hugo
Zelf gezien 
Nr.110  
Thomas Bernhard
Een kind 
Nr.111
W. B. Yeats
Autobiografieën
Nr.113
I.S. Toergenjev           
Brieven
Nr.114
Isaac Bashevis Singer
Op zoek
Nr.116
Nathalie Sarraute        
Kindertijd
Nr.120
Jean-Paul Sartre 
Brieven aan Castor 1926-1939 
Nr.123  
Ernst Jünger
Parijs dagboek1941-1943
Nr.124 
Jean-Paul Sartre 
Brieven aan Castor 1940-1963 
Nr.125  
Lord Byron
Brieven en dagboeken
Nr.127
Hector Berlioz
Mijn leven 1803-1834 
Nr.128  
V. Chodasevitsj 
Necropolis
Nr.129 
Thomas Mann
Dagboeken 1918-1939 
Nr.130
Paul Léautaud
Particulier dagboek 1933
Nr.133
Hans van Straten 
De omgevallen boekenkast
Nr.134
Hector Berlioz
Mijn leven 1834-1865 
Nr.135  
Ivan A. Gontsjarov     
Reis om de wereld 
Nr.136  
Paul Morand
Venetiës 
Nr.137  
K. Paustovskij                        
De gouden roos
Nr.138 
Louis Paul Boon
Memories van Boontje
Nr.139
Sergej T. Aksakov
Een jeugd in Rusland 
Nr.141  
Paul Auster
Het spinsel van de eenzaamheid
Nr.142
Boris Pasternak/Olga Freidenberg 
Contradans in brieven 1910-1954
Nr.146 
Michail Tsjechov
Rondom Tsjechov
Nr.147
Italo Svevo
Autobiografisch profiel
Nr.148 
Marie Wassiltschikoff
Berlijns dagboek 1940-1945 
Nr.149
Ernst Jünger
Parijs dagboek 1943-1944 
Nr.154  
Frans Erens
Vervlogen jaren
Nr.156 
Pitirim Sorokin
Bladen uit een dagboek
Nr.157 
Marcel Jouhandeau
Dagboeken
Nr.161 
Alma Mahler
Mijn leven 
Nr.162
Boris Pasternak
Autobiografische geschriften
Nr.163 
Friedrich Hölderlin
Onder een ijzeren hemel 
Nr.165  
Vladimir Petsjerin
Van over het graf 
Nr.166  
Fernando Pessoa
Het boek der rusteloosheid
Nr.167
Johann Peter Eckermann
Gesprekken met Goethe 
Nr.168
Stefan Zweig   
De wereld van gisteren
Nr.169 
Emmanuel Berl
Rachel en andere gratiën
Nr.170 
Georges Perros
Plakboek
Nr.173
Georges Perec
W. of de jeugdherinnering
Nr.174
Søren Kierkegaard
Dagboeken
Nr.176
Madame de Sévigné   
Brieven 
Nr.180    
I.B. Singer
Het hof van mijn vader
Nr.181 
A. Schopenhauer
De wereld deugt niet
Nr.182
G. Flaubert/G. Sand
Wij moeten lachen en huilen
Nr.183 
Jeroen Brouwers
Kroniek van een karakter
Nr.184
Vladimir Nabokov      
Zuivere kleuren
Nr.186 
Josep Pla
Het grijze schrift
Nr.194  
Friedrich Nietzsche
Nietzsche contra Wagner
Nr.196
L.F. Céline
Sterven of liegen
Nr.197 
Theo Thijssen
In de ochtend van het leven
Nr.204
Fernando Pessoa
Mijn droom is van mij 
Nr.206  
M. du Camp   
Uren met Flaubert
Nr.207 
Man Ray
Belicht geheugen
Nr.210
W.N.P. Barbellion
Dagboek van een teleurgesteld man
Nr.212 
Saint-Simon                
Memoires
Nr.223
Jean Schalekamp
Dr. Freud heeft hier gewoond
Nr.231 
Boudewijn Büch         
Een boekenkast op reis
Nr.251A
Georges Perec
Ik ben geboren
 
 
De volgende boeken werden maximaal twee keer aangeboden in de afgelopen jaren (natuurlijk voor zover ik heb kunnen nagaan):
 
Nr. 31  
Elias Canetti
Wat de mens betreft**
Nr. 41  
Knut Hamsun
Langs overwoekerde paden**
Nr. 73  
Marina Tsvetajeva
Herrineringen en portretten* 
Nr. 81  
Palinurus
Het rusteloze graf**  
Nr.106 
Victor Hugo    
Zelf gezien** 
Nr.110
Thomas Bernhard
Een kind* 
Nr.123
Ernst Jünger
Parijs dagboek 1941-1943*
Nr.129 
Thomas Mann
Dagboeken 1918-1939* 
Nr.135 
Ivan A. Gontsjarov
Reis om de wereld** 
Nr.136 
Paul Morand
Venetiës* 
Nr.141 
Paul Auster
Het spinsel van de eenzaamheid*
Nr.142
Boris Pasternak/Olga Freidenberg 
Contradans in brieven*
Nr.146 
Michail Tsjechov
Rondom Tsjechov**
Nr.148
Marie Wassiltschikoff
Berlijns dagboek 1940-1945** 
Nr.167
Johann Peter Eckermann
Gesprekken met Goethe** 
Nr.149 
Ernst Jünger
Parijs dagboek 1943-1944* 
Nr.168
Stefan Zweig
De wereld van gisteren*
Nr.173 
Georges Perec
W. of de jeugdherinneringen*
Nr.174 
Søren Kierkegaard
Dagboeken**
Nr.176
Madame de Sévigné
Brieven** 
Nr.183 
Jeroen Brouwers
Kroniek van een karakter*
Nr.204
Fernando Pessoa
Mijn droom is van mij* 
Nr.206 
M. du Camp
Uren met Flaubert*
Nr.207 
Man Ray
Belicht geheugen**
Nr.210
W.N.P. Barbellion
Dagboek van een teleurgesteld man*
Nr.212
Saint-Simon
Memoires**
                                    
* = 1 keer, ** = 2 keer
 
Wanneer je niet alleen naar het aanbod kijkt maar ook naar de vraag, dan zijn dit denk ik de meest gezochte delen:
 
Nr.176
Madame de Sévigné
Brieven 
Nr.125 
Lord Byron
Brieven en dagboeken
Nr.123 
Ernst Jünger    
Parijs dagboek 1941-1943
Nr.149 
Ernst Jünger    
Parijs dagboek 1943-1944 
Nr. 41  
Knut Hamsun
Langs overwoekerde paden
Nr.168
Stefan Zweig
De wereld van gisteren
Nr.231
Boudewijn Büch
Een boekenkast op reis
 
 
                        
                                     

                       

Mijn gegevens

Poster


Priaap Ontknoopt